Müraciət et
Xətai ray. Xocalı pr. 40
Bakı, Azərbaycan
Fəaliyyət
7/24
300
SAAT

Obyekt yönümlü paradiqmanın ən yaxşı tətbiq olunduğu dillərdən olan C# orta və böyük miqyaslı tətbiqlərin yazıla bilməsi üçün çox münbit bir mühit təmin edir (.Net platforması). Bundan əlavə Microsoftun yeni tətbiq etməyə başladığı multiplatforma Core konsepsiyası ilə fərqli platformlar üçün tətbiqlər yaza biləcəklər.

Proqrama daxildir

C#
 • Introduction to C# and .NET
 • Review of Visual C# Syntax
 • Creating Methods, Handling Exceptions, and Monitoring Applications
 • Basic types and constructs of Visual C#
 • Creating Classes and Implementing Type-Safe Collections
 • Creating a Class Hierarchy by Using Inheritance
 • Reading and Writing Local Data
 • Accessing a Database
 • Accessing Remote Data
 • Designing the User Interface for a Graphical Application
 • Improving Application Performance and Responsiveness
 • Integrating with Unmanaged Code
 • Creating Reusable Types and Assemblies
 • Encrypting and Decrypting Data
 • Bonus
ASP.NET Core
 • Exploring ASP.NET Core MVC
 • Designing ASP.NET Core MVC Web Applications
 • Configure Middlewares and Services in ASP.NET Core
 • Developing Controllers,Models
 • Using Entity Framework Core in ASP.NET Core
 • Using Layouts, CSS and JavaScript in ASP.NET Core MVC
 • Client-Side Development
 • Testing and Troubleshooting
 • Managing Security
 • Performance and Communication
 • Implementing Web APIs
 • Hosting and Deployment