Müraciət et
Xətai ray. Xocalı pr. 40
Bakı, Azərbaycan
Fəaliyyət
7/24
90
SAAT

İstənilən tətbiq üçün təhlükəsizlik çox əhəmiyyətlidir. Bu səbəbdən tələbələrimiz təyin olunmuş mərhələli tapşırıqları yerinə yetirməklə, yazdıqları proqram və tətbiqlərin təhlükəsizliyini təmin edə biləcəklər.

Proqrama daxildir

 • Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting')
 • Improper Input Validation
 • Information Exposure
 • Out-of-bounds Read
 • Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection')
 • Use After Free
 • Integer Overflow or Wraparound
 • Cross-Site Request Forgery (CSRF)
 • Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal')
 • Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection')
 • Out-of-bounds Write
 • Improper Authentication
 • NULL Pointer Dereference
 • Incorrect Permission Assignment for Critical Resource
 • Unrestricted Upload of File with Dangerous Type
 • Improper Restriction of XML External Entity Reference
 • Improper Control of Generation of Code ('Code Injection')
 • Use of Hard-coded Credentials
 • Uncontrolled Resource Consumption
 • Missing Release of Resource after Effective Lifetime
 • Untrusted Search Path
 • Deserialization of Untrusted Data
 • Improper Privilege Management
 • Improper Certificate Validation