Müraciət et
Xətai ray. Xocalı pr. 40
Bakı, Azərbaycan
Fəaliyyət
7/24
90
SAAT

Bu paket daxilində tələbələr, məhsulu istifadəyə hazır hala gətirmə, prosesdə problem yaratmayacaq şəkildə yenilikləri tətbiq etmə və proqram versiyaları arasındakı keçidləri zaman itkisi olmadan reallaşdıra bilmə bacarıqlarına yiyələnəcəklər.

Proqrama daxildir

 • DevOps Fundamentals
 • Docker
 • Kubernates
 • Blue/Green deployment strategy
 • Secure SDLC Activities and Security Gates
 • Container (Docker) Security
 • Kubernetes Security
 • Threat Modelling (Design) STRIDE vs DREAD approaches
 • Static Analysis and Secure by Default ( Implementation) SAST
 • Dynamic Analysis(Testing) DAST
 • OS Hardening, Web/Application Hardening (Deploy)
 • DevSecOps Maturity Model (DSOMM)
 • Software Component Analysis SCA-OAST
 • SAST (Static Analysis) in CI/CD pipeline
 • DAST (Dynamic Analysis) in CI/CD pipeline
 • IAST in CI/CD pipeline
 • Infrastructure as Code IAC and Security as Code (SaC)
 • Compliance as code Inspec
 • Approaches to manage the vulnerabilities in the organization
 • RASP vs WAF (Runtime Analysis Application Security vs Web Application Firewalls)