Müraciət et
Xətai ray. Xocalı pr. 40
Bakı, Azərbaycan
Fəaliyyət
7/24

Tədris müddəti

 • Ümumi - 44 həftə (~11ay)
 • Həftənin 5 günü
 • Gündə 3 saat
 • Səhər qrupu 10:00 - 13:00
 • Günorta qrupu 14:30 - 17:30
 • Axşam qrupu 19:00 - 22:00

Niyə Pragmatech?

Keyfiyyətli proqramçıların yetişə bilməsi üçün sadəcə təhsil mərkəzi olmaq kifayət etmir. Bir proqramçının öyrənmə motivasiyasının daim yüksək olması üçün, onun hər gün yeni problemlərlə üzləşməsi lazımdır. Hər həll etdiyi problem ona ya maddi ya da başqa formada mənfəət təmin etməlidir. Yalnız bu mühitdə proqramçı sürətlə öyrənə və inkişaf edə bilər. Pragmatech tələbələrə ilkin bilikləri verdikdən sonra, onları birbaşa problemlərlə üz-üzə qoyur və bu problemlərin həlli üçün ehtiyac duyulan nəzəri bilikləri verir. Problemin həlli zamanı tələbələrimiz dəstək komandasının nəzarətində həm praktiki biliklər həm də maddi gəlir əldə edir. Bu sayədə qazandıqları mənfəət onları daha sürətli öyrənməyə və daha böyük problemləri həll etməyə sövq edir. Əldə olunan nəticə isə daimi artan inkişaf tempi olur.

Nələri öyrənəcəksiz?

 • Introduction to programming
 • Binary. ASCII. Algorithms. Pseudocode. Scratch.
 • Syntax. Variables. Data Types. Operators. Boolean Expressions and Conditionals. Loops.
 • Compiling. Debugging. Arrays and Strings. Command-Line Interaction. Exit Codes. Searching. Computational Complexity. Computational Models.
 • Functions. Tools for Debugging. More on Strings. Memory. Pointers. Structs.
 • Valgrind. More on Structs. Linked Lists. Hash Tables. Trees. Tries.
 • Internet Basics. HTTP. HTML. Forms. CSS. JavaScript.
 • Python. Conditionals. Booleans. Loops. Data Types. Functions.
 • Flask. MVC. Autocomplete. Events. Ajax. JSON.
 • Cookies. Sessions. Databases. SQL. Race Conditions.
 • Bonus
 • HTML Fundamentals
 • CSS Fundamentals
 • Conventions and Best Practises
 • Making responsive layouts
 • CSS Architecture
 • CSS Preprocessors
 • CSS Frameworks
 • Bonus
Javascript
 • Introduction
 • Javascript Fundamentals
 • Efficient Development & Debugging
 • Working with Control Structures (if Statements, Loops, Error Handling)
 • Behind the Scenes & The (Weird) Past (ES3, ES5) & Present (ES6+) of JavaScript
 • DOM and Browser basics
 • Classes & Object-oriented Programming (OOP)
 • Constructor Functions & Prototypes
 • Advanced DOM & More Browser APIs
 • Working with Events
 • Advanced Function Concepts
 • Async JavaScript: Promises & Callbacks
 • Working with Http Requests
 • Working with JavaScript Libraries
 • Modular JavaScript (Working with Modules)
 • JavaScript Tooling & Workflows
 • Utilizing Browser Storage
 • JavaScript & Browser Support
 • Working with JavaScript Frameworks
 • Meta-Programming: Symbols, Iterators, Generators, Reflect API & Proxy API
 • Node.js: An Introduction
 • Security
 • Deploying JavaScript Code
 • Performance & Optimizations
 • Testing
 • Bonus
React JS
 • Building Content with JSX
 • Communicating with Props
 • Structuring Apps with Class-Based Components
 • State in React Components
 • Understanding Lifecycle Methods
 • Handling User Input with Forms and Events
 • Making API Requests with React
 • Building Lists of Records
 • Using Ref's for DOM Access
 • Integrating React with Redux
 • Async Actions with Redux Thunk
 • Redux Store Design
 • Navigation with React Router
 • Handling Authentication with React
 • Redux DevTools
 • Handling Forms with Redux Form
 • Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting')
 • Improper Input Validation
 • Information Exposure
 • Out-of-bounds Read
 • Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection')
 • Use After Free
 • Integer Overflow or Wraparound
 • Cross-Site Request Forgery (CSRF)
 • Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal')
 • Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection')
 • Out-of-bounds Write
 • Improper Authentication
 • NULL Pointer Dereference
 • Incorrect Permission Assignment for Critical Resource
 • Unrestricted Upload of File with Dangerous Type
 • Improper Restriction of XML External Entity Reference
 • Improper Control of Generation of Code ('Code Injection')
 • Use of Hard-coded Credentials
 • Uncontrolled Resource Consumption
 • Missing Release of Resource after Effective Lifetime
 • Untrusted Search Path
 • Deserialization of Untrusted Data
 • Improper Privilege Management
 • Improper Certificate Validation
 • DevOps Fundamentals
 • Docker
 • Kubernates
 • Blue/Green deployment strategy
 • Secure SDLC Activities and Security Gates
 • Container (Docker) Security
 • Kubernetes Security
 • Threat Modelling (Design) STRIDE vs DREAD approaches
 • Static Analysis and Secure by Default ( Implementation) SAST
 • Dynamic Analysis(Testing) DAST
 • OS Hardening, Web/Application Hardening (Deploy)
 • DevSecOps Maturity Model (DSOMM)
 • Software Component Analysis SCA-OAST
 • SAST (Static Analysis) in CI/CD pipeline
 • DAST (Dynamic Analysis) in CI/CD pipeline
 • IAST in CI/CD pipeline
 • Infrastructure as Code IAC and Security as Code (SaC)
 • Compliance as code Inspec
 • Approaches to manage the vulnerabilities in the organization
 • RASP vs WAF (Runtime Analysis Application Security vs Web Application Firewalls)

Necə öyrədirik?

Bir insanın proqramçı kimi yetişməsi üçün bir neçə istiqamətdə parelel şəkildə inkişaf etməsi tələb olunur.

 • Teorik biliklərin verilməsi
 • Teorik biliklərin praktika və real problemlərin həlli ilə təkmilləşdirilməsi
 • Sürətli və effektiv kod yazmaq üçün əlavə bacarıqların əldə edilməsi

Pragmatechdə tələbələr dərsdən əlavə qalan vaxtlarını Pragmatech Proqramçı Komandasının (Biz onlara Dəstək Komandası deyirik) nəzarətində real problemlərin həllində iştirak edərək teorik biliklərini tətbiq edəcəklər və bununla bərabər görəcəkləri işdən maddi gəlir əldə edə biləcəklər. Bundan əlavə tələbələrə proqramçı olaraq yaxşı yetişə bilmələri üçün həftəsonları əlavə təlimlər və tədbirlər təşkil olunacaq. Bu təlimlər vasitəsi ilə tələbələr sektordakı təcrübəli insanların məsləhətlərindən faydalana biləcəklər.

Şərtlərimiz

Tələbələr Pragmatechin verdiyi zəmanətlərdən faydalana bilmək üçün aşağıdakı şərtlərə əməl etməlidirlər. Tələbə bu şərtlərdən hər hansı birinə riayət etməzsə zəmanət hüququndan məhrum olur

 • Tədris müddətində davamiyyət faizi 90% -in üzərindı olmalıdır
 • Hər modulun sonunda keçiriləcək olan imtahandan uğur əldə etməyən tələbə növbəti modula buraxılmır
 • Pragmatech-dən məzun olma sadəcə seçilən təhsil planının bütün modullarını uğurla başa vurmaq deməkdir
 • Pragmatech dəstək komandası tərəfindən verilən və tələbə tərəfindən qəbul edilən tapşırıqlardan uğursuz tapşırıq sayı 10-u keçməməlidir
 • Tələbəyə hansı tapşırığın verilməsinə komanda rəhbəri və müəllim qərar verir

Zəmanətlərimiz

Hər insan təhsilə qoyduğu investisiyanın aqibətindən əmin olmaq istər. Bu istər maddi, istərsə da zaman olsun fərqi yoxdur. Pragmatech təhsilini uğurla başa vuran tələbələrə iki zəmanət verir.

 • Pragmatechdə təhsilə ödənilən məbləğin verilən işləri yerinə yetirməklə tamamən geri qazanma zəmanəti
 • Partnyor şirkətlərdən birində və ya Pragmatech daxilində işlə təmin olunması zəmanəti

Bu sayədə tələbələrimiz təhsillərini başa vurduqdan sonra işlə bağlı hər hansı bir narahatçılıq keçirməyəcək, birbaşa iş həyatına keçid əldə edəcəklər.

Qazanacağınız əlavə bacarıqlar

Mərkəzimizdə tədris aldığı müddət ərzində hər bir tələbə, nəzəri və praktik biliklərlə yanaşı, daha keyfiyyətli proqramçı ola bilmək üçün aşağıdakı bilik və bacarıqlara da yiyələnəcəkdir.

 • Araşdırma qabiliyyəti
 • Köməkçi alətlərdən əlverişli istifadə
 • Layihələrin idarə olunması
 • Sürətli kod yaza bilmək üçün avtomatlaşdırma bacarıqları
 • Vaxtın idarə olunması
 • Tapşırıqların idarə olunması
 • Komanda şəklində işləmə bacarığı