Müraciət et
Xətai ray. Xocalı pr. 40
Bakı, Azərbaycan
Fəaliyyət
7/24
90
SAAT

Verilən dizaynı çox sürətli şəkildə HTML formatına çevirə bilmək üçün tələb olunan bütün HTML və CSS funksionallığı ilə yanaşı tələbələrə kod yazma sürətlərini artıra biləcək əlavə konsepsiyalar, framework-lər və kodlama üslubları öyrədilir.

Proqrama daxildir

  • HTML Fundamentals
  • CSS Fundamentals
  • Conventions and Best Practises
  • Making responsive layouts
  • CSS Architecture
  • CSS Preprocessors
  • CSS Frameworks
  • Bonus