Müraciət et
Xətai ray. Xocalı pr. 40
Bakı, Azərbaycan
Fəaliyyət
7/24
300
SAAT

Açıq qaynaqlı və multiplatforma dəstəkli dil olan PHP öyrənməsi rahat, geniş dakumentasiyaya sahib bir dildir. Tələbələr bu dil vasitəsi ilə rahatlıqla veb sistemlər yaza bilmə qabiliyyətinə və PHP-nin Laravel və digər frameworklərinin işləmə prinsiplərinə dərindən yiyələnəcəklər.

Proqrama daxildir

PHP
 • Introducing PHP
 • Installing And Configuring PHP
 • PHP Input Mechanism
 • PHP Output Mechanism
 • Language Basics
 • Operators & Expressions
 • Working With Flow Control Through Control Statement
 • Working With Flow Control Through Loop Statement
 • Array With PHP
 • Using Strings In PHP
 • PHP Functions
 • File Handling In PHP
 • Creating Web Features
 • Object Oriented Programming
 • Error & Exception Handling
 • Creating Security Using PHP
 • Regular Expression
 • Database Management (Mysql)
 • State Management
 • Ajax
 • Payment Gateway Integration
 • Mvc (Model View Controller )
 • Bonus
Laravel
 • Framework & Package Manager
 • Laravel (Basic)
 • Middleware (Create Custom Middleware)
 • Service Provider
 • Auth
 • Auth Different Middleware And Table
 • Custom Request Class
 • Custom Validation Class
 • Eloquent Orm
 • Relationship Methods
 • Task | Create Laravel Project
 • Bonus